Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jurgių stilius

Laikotarpis anglų architektūroje ir taikomojoje dekoratyvinėje dailėje nuo Jurgio I iki Jurgio IV valdymo. Šiuo periodu gyvavo rokokas ir neoklasicizmas, architektūroje – paladianizmas, interjerų įrangoje – karalienės Onos stilius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 176.

Šalutiniai terminai

Jurgių periodas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 176.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Georgian style anglų kalba