Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  horeljefas

Reljefas, kurio plastinis vaizdas iškyla virš fono plokštumos daugiau nei per pusę vaizduojamųjų objektų apimties.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 159.

Termino atitikmuo užsienio kalba

high relief anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=sculpture&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300184782 (žiūrėta 2011 01 31).