Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  taikomoji grafika

Grafikos rūšis: reklamos ir prekių įpakavimo apipavidalinimas, taip pat atvirukų, pašto ženklų, logotipų ir kt. taikomosios paskirties kūrinių kūryba.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 416.

Termino atitikmuo užsienio kalba

applied graphics anglų kalba