Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ėsdinimas

Chemikalų vartojimas grafikoje, poligrafijoje, taikomojoje dailėje dirbinio paviršiaus faktūrai išgauti, ornamentui gilinti, grafikos klišėms parengti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 117.

Šalutiniai terminai

nuodijimas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 117.

Termino atitikmuo užsienio kalba

biting; acid-biting; biting in; etching anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=etching&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300053310 (žiūrėta 2011 02 08).