Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  obliavimas

Medžio paviršiaus lyginimas obliumi.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=planing&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300053863 (žiūrėta 2011 02 17).

Termino atitikmuo užsienio kalba

planing anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=planing&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300053863 (žiūrėta 2011 02 17).