Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  jūrininko pasas

Dokumentas, patvirtinantis jūrininko statuso suteikimą. Knygelėje nurodoma jūrininko kvalifikacija ir plaukiojimo stažas.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos jūrų muziejus, 2011 12 09.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos saugios laivybos administracija, http://old.msa.lt/index.php/lt/35672/ (žiūrėta 2011 12 14); Lietuvos jūrų muziejus, 2011 12 09.

Šalutiniai terminai

jūrininko knygelė lietuvių kalba

Lietuvos jūrų muziejus, 2011 12 09.