Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ragai (muzikos instrumentas)

Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, natūraliųjų medinių trimitų rūšis – 5 medinių trimitų rinkinys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 177.

Šalutiniai terminai

dūdytės; triūbos lietuvių kalba

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 177.