Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  mušamasis chordofonas

Muzikos instrumentų rūšis, kai muzikinis garsas išgaunamas stygas virpinant lazdelėmis, plaktukais (laikomi rankose arba sujungti su klavišiniu mechanizmu).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, t. 1, p. 250.