Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  laidojimo apeigų reikmuo

Daiktas, naudojamas laidojimo apeigų metu.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=ceremonial&logic=AND&note=&subjectid=300234126 (žiūrėta 2010 11 26).

Termino atitikmuo užsienio kalba

funerary object anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=ceremonial&logic=AND&note=&subjectid=300234126 (žiūrėta 2010 11 26).