Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  gvazdikas

Laiba, sustorėjusiais stiebo bambliais laukinė ir darželių gėlė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 10 22).

Termino atitikmuo užsienio kalba

carnation anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://collectionstrust.orangeleaf.org/bmmat/mathesc.htm#383 (žiūrėta 2010 10 28).