Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jūžintų apskr.

Jūžintų apskritis veikė 1915–1917 m.