Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  plunksna (-os)

Paikščio plunksna (-os).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 2011 01 31.

Termino atitikmuo užsienio kalba

feather anglų kalba