Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žagarių k.

Palenkės vaivadijoje (Żegary).

Šalutiniai terminai

Paseinių k. lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

Żegary lenkų kalba