Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Užužerių miškas

Rokiškio rajono savivaldybė.