Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Užuradžiuškės

Druskininkų savivaldybė.