Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Napoleono kalnas

Adresas: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Lašiniai (Kaišiadorys)

Šalutiniai terminai

Lašinių piliakalnis lietuvių kalba