Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Huičoleso kalnai

Kalnai Meksikoje, Chalisko valstijoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai. Amerika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 150.