Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Humboltas

Upė JAV, pasibaigia Humbolto įduboje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://www.lt.wikipedia.org (žiūrėta 2011 10 11).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Humboldt River anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://www.en.wikipedia.org (žiūrėta 2011 10 10).