Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Famatinos kalnai

Kalnai Argentinoje, Katamarkos ir La Riochos provincijose.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai. Amerika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 110.