Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Neapolio geltonasis

Nuo XVIII a. gaminamas sintetinis geltonasis pigmentas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Senvaitienė J., Kruopaitė L., Bagdzevičienė J., „Pigmentų ir dažiklių naudojimo chronologija", Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 10, 2005 m. II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007, p. 75.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Naples yellow anglų kalba

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas,Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 276.