Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  HVD skaitmeninis vaizdo diskas

HVD (High-Definition Versatile Disc) yra aukštos raiškos skaitmeninio vaizdo disko standartas, sukurtas Kinijos kompanijos „AMLogic Inc“ ir skirtas aukštos raiškos vaizdo įrašams saugoti.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Wikipedia, the Free Encyclopedia,http://en.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Versatile_Disc (žiūrėta 2011 09 06).

Šalutiniai terminai

HVD lietuvių kalba