Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  radiotelefonas

Įtaisas garso signalams siųsti ir priimti radijo bangomis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 02 29).

Termino atitikmuo užsienio kalba

radiotelephone anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 02 29).