Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  televizorius

Aparatas, priimantis signalus, kuriuos siunčia televizijos stotis ir kuriuos keičia vaizdais televizoriaus kineskopas; lygiagrečiai girdimas garsas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 02 17).

Termino atitikmuo užsienio kalba

television receiver; television receiving set; television; television set; TV; TV set anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=television&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300248636 (žiūrėta 2012 03 06).