Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tachometras

Sukimosi dažnio matuoklis, kuriuo matuojamas mašinų ir mechanizmų velenų sukimosi dažnis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 30).

Termino atitikmuo užsienio kalba

tachometer anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 30).

tachymètre prancūzų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 30).

Tachometer vokiečių kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 30).