Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  aviahorizontas

Prietaisas, kuris vaizduoja orlaivio padėtį erdvėje pagal paties prietaiso arba iš išorės gaunamą informaciją. Lakūnas aviahorizonte mato lėktuvo siluetą (jo padėtis prietaise nekinta) ir judantį rutulį, kuris vaizduoja dangų, žemę ir liniją tarp jų – dirbtinį horizontą. Pagal lėktuvo silueto padėtį dirbtinio horizonto atžvilgiu nustatoma lėktuvo padėtis žemės horizonto atžvilgiu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 01).

Šalutiniai terminai

padėties erdvėje rodytuvas

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 01).

Termino atitikmuo užsienio kalba

altitude indicator anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 01).

artificial horizon anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 01).

horizontal situation indicator anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 01).

horizon artificiel prancūzų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 01).

horizon gyroscopique prancūzų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 01).

künstlicher Horizont vokiečių kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 01).