Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  iešmas (eismo įranga)

Geležinkelių transporto įrenginys, kuriuo važiuojantys riedmenys nukreipiami iš vieno kelio į kitą.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 10).

Termino atitikmuo užsienio kalba

switch anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 10).