Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  įsakymas

Tvarkomasis dokumentas viešojo ar vidaus administravimo funkcijoms vykdyti. Leidžia kolegialios institucijos, įstaigų vadovai, kiti teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintys valstybės tarnautojai.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8, p. 252.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8, p. 252.