Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  servetėlė

Austinė ar megztinė skepetaitė stalo reikmenims padėti arba nusišluostyti valgant.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 319.

Šalutiniai terminai

šluostukas; šluostyklė; salfetė lietuvių kalba

Lyberis A., Sinonimų žodynas, Vilnius: Mokslas, 1980, p. 364.

skepetaitė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2011 08 02).

Termino atitikmuo užsienio kalba

napkin; serviette anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 319.