Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  skuduras

Namų apyvokos reikmuo grindims, baldams ir kt. šluostyti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 335.

Šalutiniai terminai

mazgotė; mazgolis; pašluostė; pašluostė; skudurlis; skurlis; skarmalas; šluostas; šluostė; šluostikas; šluostiklis; šluostiklis lietuvių kalba

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 07 21); Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2011 07 21); Lyberis A., Sinonimų žodynas, Vilnius: Mokslas, 1980, p. 219.

Termino atitikmuo užsienio kalba

rag anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 335.