Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  užvalkaliukas

Maišo pavidalo siuvinys pagalvei apvilkti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 400.

Šalutiniai terminai

užvalkalėlis lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

pillow-slip anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 400.