Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  F. G. Lorkos spektaklio „Kruvinos vestuvės“ premjera

F. G. Lorka. „Kruvinos vestuvės“. 2 dalių tragedija. Iš ispanų k. vertė V. Bložė. Rež. H. Vancevičius, scenogr. F. Navickas, kost. dail. G. Riškutė, komp. F. Latėnas, baletm. J. Katakinas. Vilniaus mažasis teatras.
Motina – M. Mironaitė; Jaunoji – R. Jakučionytė; Uošvė – L. Kupstaitė; Leonardo žmona – V. Aniukštytė; Tarnaitė – R. Paliukaitytė; Kaimynė – A. Kupstaitė; Viešnios, kaimynės – A. Gregorauskaitė, L. Mulevičiūtė, S. Nosevičiūtė; Leonardas – R. Abukevičius; Jaunikis – G. Mikalauskas; Jaunosios tėvas – A. Bružas; Mėnulis – A. Rūkas; Mirtis, pavargėlės pavidalu – K. Kymantaitė; Medkirčiai – O. Laniauskas, V. Petrauskas, J. Rygertas; Svečiai – E. Braziulis, V. Dumšaitis; Merginos – M. Bičiūnaitė, J. Dzemenaitė; Mergaitė – J. Mikalauskaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.