Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Ostrovskio spektaklio „Vėlyva meilė“ premjera

A. Ostrovskis. „Vėlyva meilė“. Scenos iš užkampio gyvenimo. Rež. A. Griškevičius, dail. V. Kaščejevas, rež. pad. R. Minajeva. Lietuvos rusų dramos teatras.
Felicata Antonovna Šablova – J. Maivina; Gerasimas Porfirjičius Margaritovas – V. Jefremovas; Liudmila – L. Pečiul; Varvara Charitonovna Lebiodkina – N. Archipova, I. Lukjanenko; Nikolajus Andrejičius Šablovas – A. Agarkovas; Dormedontas – D. Denisiukas; Onufrijus Potapyčius Dorodnovas – V. Lobunecas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.