Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jūros periodas

Vienas iš trijų Mezozojaus eros periodų.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

„Vikipedija. Laisvoji enciklopedija“, http://lt.wikipedia.org/wiki/Geologin%C4%97_laiko_skal%C4%97 (žr. 2012-08-20).