Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabiržės dv.

Pabiržės dvaras (Balandiškių dvaras), Pabiržės sen.

Šalutiniai terminai

Balandiškių dv.