Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nansi mokykla

XIX a. pab. – XX a. pr. Nansi mieste dirbę dailininkai, siekę ugdyti amatus ir taikomąją dailę Prancūzijos provincijoje. Lyderis – dailininkas Emile Galle, 1874 m. įsteigęs stiklo ir baldų manufaktūrą bei dailės mokyklą. Dailininkų kūriniams būdinga art nouveau stilistika. Taip pat priklausė broliai Auguste ir Antonin Daum, Louis Majorelle ir kt.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 286.

Šalutiniai terminai

Provincial Alliance of Art Industries lietuvių kalba

"School of Nancy", A Dictionary of Modern Design, Oxford University Press, 2004, 2005, Answers.com - http://www.answers.com/topic/school-of-nancy (žiūrėta 2011 07 27).

Termino atitikmuo užsienio kalba

School of Nancy anglų kalba

"School of Nancy", A Dictionary of Modern Design, Oxford University Press, 2004, 2005, Answers.com, http://www.answers.com/topic/school-of-nancy (žiūrėta 2011 07 27).

École de Nancy prancūzų kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 286.