Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pramoninė gamyba

Terminas apima technikas ir procesus, kurie atliekami gaminant objektus fabrike, pramonės įmonėje serijiniu būdu.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=manufacturing&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300077527 (žiūrėta 2011 02 17).

Šalutiniai terminai

fabrikinė gamyba; mašininė gamyba lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

manufacturing anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=manufacturing&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300077527 (žiūrėta 2011 02 17).