Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  balnakrepšis

Didelis odos ar audinio krepšys, kabinamas balno šone arba guldomas arkliui ant nugaros už balno. Taip pat panašus krepšys, tvirtinamas prie dviračio ar motociklo.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=canister&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300237746 (žiūrėta 2011 05 23).

Termino atitikmuo užsienio kalba

saddlebag; saddle bag anglų kalba