Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Salaspilio koncentracijos stovykla

Koncentracijos stovykla, veikusi Salaspilio mieste Latvijoje.

Šalutiniai terminai

Kurtenhofo koncentracijos stovykla

Termino atitikmuo užsienio kalba

Salaspils concentration camp anglų kalba
Lager Kurtenhof vokiečių kalba