Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  VFR

Oficialus (ilgasis) valstybės pavadinimas – Vokietijos Federacinė Respublika. Valstybė egzistavo nuo 1949 m. rugsėjo 7 d. iki 1990 m. spalio 3 d. buvusiose trijose (Jungtinės Karystės, Prancūzijos ir JAV) iš keturių, po Antrojo pasaulinio karo, okupuotos Vokietijos zonose.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Vakar%C5%B3_Vokietija (žiūrėta 2012 06 01).

Šalutiniai terminai

Vokietijos Federacinė Respublika

Vikipedija, laivoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Vakar%C5%B3_Vokietija (žiūrėta 2012 06 01).

Vakarų Vokietija

Termino atitikmuo užsienio kalba

Federal Republic of Germany; FRG; West Germany anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/West_Germany (žiūrėta 2012 06 01).

Bundesrepublik Deutschland; BRD; Westdeutschland vokiečių kalba

Vikipedija, laivoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Vakar%C5%B3_Vokietija (žiūrėta 2012 06 01).