• Negali likti abejingas. Žvilgsnis į Kauną Pirmojo pasaulinio karo metais

     Negali likti abejingas. Žvilgsnis į Kauną Pirmojo pasaulinio karo metais

   Vytauto Didžiojo karo muziejaus spaudos rinkiniuose saugoma didelė dalis atvirukų, priskiriamų Kauno miestui nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Tai gamtos vaizdai, miesto panorama, gatvės, įvairūs statiniai (tiek karinės paskirties, tiek valstybės institucijų), užfiksuoti svarbiausi įvykiai ir pan.
   Okupaciniais 1915–1918 metais vokiečiai išleido daug to laikotarpio atvirukų, kuriuose užfiksuotos Kaunui svarbios istorinės akimirkos. Žinomos Vokietijos leidyklos atvirukams leisti panaudojo originalias oficialaus karo fotokorespondento Alfredo Kiulevindto (Alfred Kühlewindt), Roberto Sennekės (Robert Sennecke) ir nežinomų fotografų nuotraukas. Atvirukus leido Karaliaučiuje brolių Hochlandų (Gebrüder Hochland) leidykla, Georgo Štilkės (Georg Stilke), Pudelio (Pudel-Verlag), Frico Viurco (Fritz Würtz) ir Bendrųjų žinių (Verlag für allgemeines Wissen) leidyklos Berlyne. Nemažai atvirukų Tilžėje išleido žinomas to meto knygų leidėjas Edvardas Pavlovskis (Edward Pawlowski). Miuncheno knygų ir meno spaustuvė „Gloria“ („Gloria“ Buch-und Kunstdruckerei), Knakštedto ir Ko (Knackstedt & CO) litografijos spaustuvė Hamburge. Pagal fotografo A. Kiulevindto suteiktas teises Kahano ir Ko (Kahan & Co., G. m. b. H.) bendrovės spaustuvė 1915–1918 m. išleido nemažai okupuotos Lietuvos, taip pat ir Kauno, atvirukų. Atvirukus leido ir okupacinės vokiečių kariuomenės spaustuvė Kaune.
   Rengdami šią atvirukų parodą, norime supažindinti, kaip miestas atrodė Pirmojo pasaulinio karo metais. Gyvenimo pokyčiai, karai, pertvarkos stipriai pakeitė Kauno veidą. Pakito gamtovaizdis, gatvės, pastatai. Daugelis jų perstatyti arba visai neišliko. Kaip matyti iš pavadinimo – „Negali likti abejingas“, siekiame ne tik supažindinti, bet ir paskatinti plačiau pasidomėti miesto istorija.
   Parodą pradedame Kauno miesto herbu. Žvilgsniu slystame į miestą nuo Aleksoto kalno, persikeliame per Nemuną, keliaujame senamiesčiu miesto centro link, pasiekiame geležinkelio stoties rajoną ir tolimesnes Kauno apylinkes.
   Ir net jeigu jau esate matę šiuos atvirukus, vis dėlto tikimės, kad neliksite abejingi ir patirsite didžiulį malonumą dar kartą pažvelgę į Kauno miesto istoriją.

Parodos objektai

   
 • Atvirukas. Kaunas (herbas)

  Atvirukas. Kaunas (herbas), XX a. 2 deš.

  Tadas Daugirdas

  Rudai baltas, vertikalaus formato. Averse: Kauno miesto herbo grafinis piešinys. Dailininkas ir archeologas Tadas Daugirdas  (1852–1919). Reverse: „Atvirutė. Postkarte“. Dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersinė pastorinta ištisinė linija. Prie jos skersai reverso pateikti leidėjo duomenys: „Išleido T. Daugirdas. Druckerei Bez.-Verw. Kowno“. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta išilginės linijos.

   

 • Atvirukas. Kowno. Hafen-Partie mit Blick auf die Stadt

  Atvirukas. Kowno. Hafen-Partie mit Blick auf die Stadt, XX a. 2 deš.

  Juodai baltas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Kaunas. Uosto fragmentas ir vaizdas į miestą. Prie viršutinės kraštinės juodos spalvos antraštė vokiečių kalba. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersinė pastorinta ištisinė linija. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta išilginės linijos. Leidykla ir išleidimo metai nenurodyti. Atvirlaiškis rašytas pieštuku vokiečių k., antspauduotas Karo lauko apskritu rašaliniu pašto spaudu. Išsiųstas 1916 06 24.

 • Atvirukas. Kowno. An der Njemen Notbrücke

  Atvirukas. Kowno. An der Njemen Notbrücke, XX a. 2 deš.

  Alfred Kühlewindt

  Juodai baltas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Kaunas. Prie laikino tilto per Nemuną“. Prie viršutinės kraštinės juodos spalvos antraštė vokiečių kalba. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso patekti leidėjo duomenys: Kahan & Co. G. m. b. H., Berlin SW. 48, Friedrichstr. 16. Aufnahme von Hofphot. Kühlewindt, offiz. Kriegsphotogr. Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos. Atvirlaiškis rašytas pieštuku vokiečių k. Išsiųstas 1916 02 22. Antspauduotas Karo lauko pašto apskritu rašaliniu ir laiškams skirtu antspaudais.

 • Atvirukas. Kowno. Hafen-Partie

  Atvirukas. Kowno. Hafen-Partie, XX a. 2 deš.

  J. Selzer

  Spalvotas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Kaunas. Uosto fragmentas“. Prie viršutinės kraštinės antraštė vokiečių kalba. Kairysis kraštas perforuotas. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso patekti leidėjo duomenys: „Nr. 110. Druck von Louis Koch, Halberstadt. Verlag von J. Selzer. Kowno“. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta išilginės linijos.

   

 • Atvirukas. Kowno. Cembrówka

  Atvirukas. Kowno. Cembrówka, XX a. 2 deš.

  Spalvotas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Aversas: „Kaunas. Cembruvka“ (akmenimis grįsta krantinė). Vaizdą pakraščiuose rėmina baltas laukelis. Prie apatinės kraštinės antraštė vokiečių k. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso patekti leidėjo duomenys: „Georg Stilke, Berlin NW.7“. Adreso vietą žymi išilginės linijos, dešinėje prie viršutinės kraštinės – rėmelis pašto ženklui.

 • Atvirukas. Kowno. Dom Napoleona

  Atvirukas. Kowno. Dom Napoleona, XX a. 2 deš.

  Nespalvotas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Kaunas. Napoleono namas“. (Dabar Muitinės g. 14, Vilniaus universiteto Humanitarinio fakulteto korpusas.) Vaizdą pakraščiuose rėmina baltas laukelis. Centre prie apatinės kraštinės antraštė vokiečių k. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersinė linija. Kairėje prie viršutinės kraštinės rėmelis pašto ženklui ir užrašas „Postkarte“. Leidykla ir išleidimo metai nenurodyti.

 • Atvirukas. Kowno. Ruine des Kreuzritterschlosses

  Atvirukas. Kowno. Ruine des Kreuzritterschlosses, XX a. 2 deš.

  Spalvotas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Kaunas. Kryžiuočių pilies griuvėsiai“. Vaizdą pakraščiuose rėmina baltas laukelis. Prie apatinės kraštinės antraštė vokiečių k. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso patekti leidėjo duomenys: „Georg Stilke, Berlin NW.7“. Adreso vietą žymi 5 punktyrinės išilginės linijos. Dešinėje prie viršutinės kraštinės rėmelis pašto ženklui. Atvirlaiškis rašytas pieštuku vokiečių k. Išsiųstas 1918 03 19. Antspauduotas Karo lauko pašto ir laiškams skirtu apskritu rašaliniais antspaudais.

 • Atvirukas. Kowno. Kath. Priester-Seminar

  Atvirukas. Kowno. Kath. Priester-Seminar, XX a. 2 deš.

  J. Selzer

  Spalvotas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Kauno katalikų kunigų seminarijos katedra“. Prie viršutinės kraštinės antraštė vokiečių k. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso patekti leidėjo duomenys: „Nr. 132. Druck von Louis Koch, Halberstadt. Verlag von J. Selzer, Kowno”. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta išilginės linijos.

 • Atvirukas. Rathaus in Kowno

  Atvirukas. Rathaus in Kowno, XX a. 2 deš.

  A. Ratz

  Spalvotas, vertikalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Kauno rotušė“. Prie viršutinės kraštinės dešinėje antraštė vokiečių k. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso išilginė ištisinė linija. Prie kairės kraštinės skersai reverso patekti leidėjo duomenys: „Nr. 202. A. Ratz. Kowno, Kochstr. 2. Druck vom B. V. Berlin“. Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos.

   

 • Atvirukas. Kowno. Paradeplatz mit Denkmal 1812 und Kathedrale

  Atvirukas. Kowno. Paradeplatz mit Denkmal 1812 und Kathedrale, XX a. 2 deš.

  Nespalvotas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Kaunas. Obeliskas Paradų aikštėje Rusijos pergalei prieš Napoleoną 1812 m. kare atminti ir katedra“. (Dabar Rotušės a.) Prie viršutinės kraštinės dešinėje – antraštė vokiečių k.  Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso išilginė linija. Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos. Dešinėje prie viršutinės  kraštinės rėmelis pašto ženklui. Atvirlaiškio dešinėje pusėje centre uždėtas apskritas, rašalinis antspaudas: „FELDWETTERSTATION * KOWNO“  Leidykla ir išleidimo metai nenurodyti.

   

 • Atvirukas. Paradeplatz in Kowno

  Atvirukas. Paradeplatz in Kowno, XX a. 2 deš.

  A. Ratz

  Spalvotas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Paradų aikštė Kaune". (Dabar Rotušės a.) Prie viršutinės kraštinės centre antraštė vokiečių k. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso ištisinė išilginė linija. Prie kairės kraštinės patekti leidėjo duomenys: „Nr. 201. A. Ratz. Kowno, Kochstr. 2. Druck vom B. V. Berlin. Nachdruck verboten“. Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos. Atvirlaiškis rašytas pieštuku vokiečių k. Antspauduotas apskritu rašaliniu Karo lauko pašto antspaudu. Išsiųstas 1918 01 7.

   

 • Atvirukas. Kowno. Kathedrale

  Atvirukas. Kowno. Kathedrale, XX a. 2 deš.

  Nespalvotas, horizontalaus formato, spausdinta iš fotografijos. Averse: „Kauno katedra“. Prie viršutinės kraštinės antraštė vokiečių k. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso išilginė ištisinė linija. Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos. Dešinėje prie viršutinės kraštinės rėmelis pašto ženklui. Leidykla ir išleidimo metai nenurodyti.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.