• Lietuvos kariuomenės pėstininkų ginkluotė Nepriklausomybės kovose

   Lietuvos kariuomenės pėstininkų ginkluotė Nepriklausomybės kovose

   Vytauto Didžiojo karo muziejaus (VDKM) Ginklų rinkinyje gausu eksponatų, susijusių su 1918 m. prasidėjusiu Lietuvos kariuomenės kūrimu ir netrukus įsiliepsnojusiomis Nepriklausomybės kovomis. Didžiąją šių eksponatų dalį sudaro Lietuvos kariuomenės pėstininkų ginklai, šaudmenys ir su jais susijusi ekipuotė.
   Nuo 1918 m. jauna, dar tik besikurianti Lietuvos kariuomenė buvo ginkluojama ir ginklavosi pati chaotiškai. Išorinės grėsmės akivaizdoje stengtasi apsiginkluoti kuo skubiau. Pėstininkams, kaip gausiausiai kariuomenės rūšiai, ginklų reikėjo daugiausiai. Dalį ginklų atsinešė patys savanoriai. Tai buvo Pirmajame pasauliniame kare ir anksčiau naudoti įvairių modelių bei kalibrų šautuvai, karabinai, pistoletai ir revolveriai. Pagrindinė ir gausiausią visų ginklų dalis buvo šautuvai. 1-ojo pėstininkų pulko savanorių 1918 m. atsineštais ginklais laikytini keli VDKM Ginklų rinkinio karabinai (G-133, G-139, G-134). Prie kiekvieno iš šių ginklų buožės dešinės (išorinės pusės) pritvirtinta žalvarinė lentelė, kurioje išgravituotas įrašas atskleidžia patekimo į Lietuvos kariuomenę istoriją.
   1919 m. buvo ginkluojamasi iš okupacinės valdžios sandėlių ir Vokietijos kariuomenės dalinių gaunamais ginklais, kurie buvo perkami arba mainomi į maisto produktus. Tais pačiais metais pradėjus veikti Artilerijos daliai, ginklų pirkimas tapo legalus ir organizuotesnis. Iki 1919 m. lapkričio 21 d., kovų su bermontininkais pradžios, apytiksliais duomenimis, iš vokiečių buvo gauta: 19 026 šautuvai, 1 827 karabinai, 25 pistoletai ir 8 242 080 šovinių. Be šios lengvosios ginkluotės buvo apsirūpinta kulkosvaidžiais, granatomis ir kitais reikmenimis. Vėliau Lietuvos kariuomenės ginkluotę papildė ir iš bolševikų atimti šautuvai ir karabinai bei jų naudota sunkesnė ginkluotė, kaip kulkosvaidžiai.
   Vykstant kovoms su bermontininkais, ginklų tiekimas vokiečių buvo sustabdytas. Padedant britams 1919 m. spalį pavyko gauti 2 996 rusiškus šautuvus ir 1 498 300 jiems skirtų šovinių. Esant nepakankamam aprūpinimui, naujai gautais ginklais skubiai perginkluoti 1-asis ir 7-asis pėstininkų pulkai. Vėliau, spaudžiant Prancūzijos kariuomenės generolo Anri Albero Niselio (Henri Albert Niessel) vadovaujamai misijai vokiečiai, kaip kompensaciją už bermontininkų padarytą žalą, perdavė Lietuvai geros būklės ginklus ir jiems skirtus šaudmenis – 5001 vokišką šautuvą ir 14 988 038 šovinius šautuvams bei kulkosvaidžiams. Sumušus bermontininkus, karo grobiu tapo ir jų ginklai. Vis dėlto ginklų ir šaudmenų trūkumas buvo jaučiamas visą Nepriklausomybės kovų laikotarpį. Lietuvos kariuomenės pėstininkų dalinių ginklai ir šaudmenys buvo labai įvairūs, neretai ne pačios geriausios būklės. Sunkumų keldavo tai, kad ginklai be įvairių kitų skirtumų buvo skirtingų kalibrų, t.y. pritaikyti šaudyti skirtingais šoviniais.
   Svarbią Lietuvos kariuomenės pėstininkų ginkluotės dalį sudarė Vokietijoje pagaminti 7,92 mm kalibro 1888 ir 1898 m. modelio ,,Mauser“ sistemos šautuvai ir karabinai, 1908 m. modelio sunkieji kulkosvaidžiai MG08 ir lengvieji 1908 m. modelio 1915 m. modifikacijos kulkosvaidžiai MG 08/15. Buvo naudojami ir senesni 1871 m. modelio „Mauser“ sistemos šautuvai. Pėstininkai turėjo caro kariuomenės ginkluotėje buvusius Rusijoje ir JAV pagamintus 7,62 mm kalibro „Mosin-Nagant“ sistemos 1891 m. modelio šautuvus ir karabinus, 1910 m. modelio sunkiuosius kulkosvaidžius „Maxim“. Dalis karių buvo ginkluoti senesniais rusiškais 1870 m. modelio šautuvais „Berdan Nr. 2“ (10,75 mm), Japonijoje pagamintais ir caro kariuomenės naudotais šautuvais ir karabinais „Arisaka“ (6,5 mm) bei 1895 m. modelio amerikiečių gamybos šautuvais „Winchester“ (7,62 mm). Rečiau pasitaikydavo Austrijos-Vengrijos kariuomenės šautuvų ir karabinų „Mannlicher“ bei itališkų 1871/1887 m. modelio šautuvų „Vetterli-Vitali“. Didelę modernios pėstininkų ginkluotės dalį sudarė Vokietijoje pagaminti 1898 m. modelio ,,Mauser“ sistemos šautuvai ir karabinai. Kulvosvaidžių kuopų kariai buvo ginkluoti senesniais karabinais „Mauser 88“, „Mauser 91“, ir naujesniais ,,Mauser 98AZ“.
   Pėstininkai, kaip ir likusi kariuomenė, buvo apsiginklavę įvairių sistemų ir kalibrų pistoletais ir revolveriais. Tai buvo Vokietijoje pagaminti 1908 m. modelio pistoletai „Parabellum“ (9 mm), 1912 m. modelio pistoletai „Mauser C96“ (7,63 ir 9 mm), 1895 m. modelio rusiški ir belgiški „Nagant“ revolveriai (7,62 mm). Pėstininkai naudojo ir kariuomenėje kiek mažiau paplitusius kitų sistemų pistoletus bei revolverius. Karininkai apsiginklavo Pirmajame pasauliniame kare kovojusių valstybių kariuomenių šaltaisiais ginklais, pavyzdžiui, vokiečių modelio 1848 n/A lauko artilerijos kardais.
   VDKM Ginklų rinkinyje saugomos vertybės leidžia iš arčiau pažvelgti į Lietuvos kariuomenės ir jos pėstininkų istoriją, įžvelgti detales, kurias nutyli rašytiniai ir ikonografiniai šaltiniai. Lietuvių pėstininkų ginklai yra ir vieni vertingiausių Nepriklausomybės kovų laikotarpio eksponatų.

Parodos objektai

   
 • Pėstininkų šautuvas „Berdan Nr.2“

  Pėstininkų šautuvas „Berdan Nr.2“, 1887 m.

  Šis šautuvas yra vienas pirmųjų Vytauto Didžiojo karo muziejaus ginklų rinkinio eksponatų. Šautuvas, dar žinomas pavadinimu „berdankė“, buvo vienas geriausių savo laikmečio ginklų. Jo autorystė priklauso amerikiečiui plk. Hairemui Berdanui (Hiram Berdan, 1824–1893), šaunamųjų ginklų dalių išradėjui, JAV pilietinio karo metu vadovavusiam specialiosios paskirties rinktiniams šauliams. Ginklas su tam tikrais pakeitimais buvo pritaikytas Rusijos kariuomenei, o patys pirmieji šio modelio šautuvai buvo riešutmedžio ir beržo apsodais, pagaminti Birmingeme, Didžiojoje Britanijoje, bet modernizavus Tulos ginklų gamyklą, šautuvas buvo pradėtas gaminti būtent ten. Šautuvai „Berdan Nr. 2“ buvo gaminami ir kituose Rusijoje ginklų gamybos centruose – Iževske ir Sestrorecke. XIX a. 8-ajame dešimtmetyje šiais šautuvais buvo apginkluota visa Rusijos kariuomenė. Tai buvo šautuvas su šliaužiamąja spyna, užtaisomas vienu šoviniu. Ginklo svoris be durtuvo buvo apie 4200 g. „Berdan Nr. 2“ buvo paskutinis Rusijos kariuomenės vienašūvis masinės gamybos šautuvas. XIX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje ginkluotėje jį pakeitė naujos kartos šautuvas „Mosin-Nagant“. Norėdama sutaupyti lėšų ir nenorėdama atiduoti šių ginklų išlydymui, karinė vadovybė perdarė dalį pėstininkų, dragūnų, kazokų šautuvų ir karabinų į medžioklinius, kurie tapo prieinami civiliams asmenims. Vykstant Pirmajam pasauliniam karui, 1915–1916 m., Rytų fronte trūkstant ginklų, šie šautuvai buvo sugrąžinti į apginklavimą  iš ginklų sandėlių. Jais buvo apginkluojami Rusijos kariuomenės užnugario daliniai. Šautuvais „Berdan Nr. 2“ buvo ginkluoti ir atkurtos Lietuvos kariuomenės kariai, kurie juos naudojo Nepriklausomybės kovose ir pirmaisiais taikos metais.

   

  1870 m. modelis, kalibras – 10,75 mm, Nr. 1661. Vidinėje ginklo pusėje, vamzdyje, žemiau taikiklio – mažesnė П apskritime / didesnė П apskritime / D  / numeris, kurį dengia apsodas. Ginklo viršuje, vamzdyje, tarp taikiklio ir apkausto – Ижевскій Оруже...й заводъ. 1887 г. № 1661; uokse – dvigalvis Rusijos erelis; spynoje – Nr. II55...9  ir 7... (prie rankenėlės); buožės pado apkauste – strėlė (Iževsko ginklų gamyklos žymuo). Ginklo išorinėje pusėje, uokse – 1661; taikiklio pagrinde – B; vamzdyje, žemiau taikiklio – T apskritime / D / 3 / T su karūna. Ginklo apačioje, tarp priekinio nuleistuko apsaugos tvirtinimo varžto ir nuleistuko apsaugos – vienareikšmiškai neidentifikuojami simboliai. Išorinėje ginklo pusėje buožėje yra žalvarinė plokštelė su senu numeriu 7. Ginklas be grūstuvo. Apsodas pagamintas iš šviesios spalvos medienos, lakuotas. Ginklas su adatiniu keturbriauniu 1870 m. modelio pėstininkų durtuvu. Durtuvo apatinėje pusėje alkūnėje: П apskritime / ВФ / strėlė. Durtuvo viršutinėje pusėje alkūnėje – Nr. 71556. Trūksta durtuvo fiksavimo žiedo varžto.

 • Pėstininkų šautuvas „Berdan“ Nr. 2

  Pėstininkų šautuvas „Berdan“ Nr. 2, 1880 m.

  1870 m. modelis, kalibras – 10,75 mm, Nr. 53869. Vidinėje ginklo pusėje, vamzdyje po taikikliu yra dveji mažesni žymenys apskritimuose ir stambesnis žymuo II apskritime. Toje pačioje ginklo pusėje, buožėje yra žymuo apskritime. Ginklo viršuje, vamzdyje tarp taikiklio ir apkausto – ИЖЕВСКIЙ ОРУЖЕИНЫЙ ЗАВОДЪ / № 53869; uokse yra monograma; spynoje Nr. 125533 / л apskritime / 10 9851 / л apskritime; buožės pado apkauste yra žymuo. Ginklo išorinėje pusėje, uokse – 1880; vamzdyje po taikikliu – žymuo / 3 / T su karūna; taikiklyje – И / П  ir kiti žymenys; buožėje – apskritimo pavidalo žymuo. Ginklo apačioje, nuleistuko apsaugoje, prie galinio tvirtinimo varžto yra 2 žymenys. Ginklo gaiduko gale yra keturi žymenys. Ginklas su senu numeriu 206 žalvarinėje plokštelėje vidinėje pusėje, apsode. Ginklas be grūstuvo. Ginklo apsodas pagamintas iš šviesios spalvos medienos, lakuotas. Ginklas su adatiniu keturbriauniu 1870 m. modelio pėstininkų durtuvu. Durtuvo apatinėje pusėje, alkūnėje: П apskritime / НВ / strėlė. Durtuvo viršuje yra Nr. 5079 / 5.

 • Šautuvas Mauser 88

  Šautuvas Mauser 88, 1889 m.

  1888 m. modelis, kalibras – 7,92 mm, Nr. 7935. Ginklas su numeriu 3 žalvarinėje plokštelėje  išorinėje ginklo buožės pusėje. Vidinėje ginklo pusėje, uokse – 7935 / 7935 / vienareikšmiškai neidentifikuojamas žymuo / G. Mod. 88 /  nm.  Uokso viršuje – karūna / S / karūna / ERFURT /1889. Spynos dalyse kartojasi Nr. 89. Spynos rankenėlės plokštumoje, viršuje – Nr. 6289 ir O. Spynos rankenėlės plokštumoje, apačioje – žymuo su karūna / erelis. Prie dėtuvės fiksavimo priekinio varžto – dveji žymenys / 9042 / žymuo. Dėtuvės fiksavimo priekiniame varžte – žymuo / 30. Dėtuvės fiksavimo galiniame varžte – žymuo / 42. Išorinėje ginklo pusėje, uokse – 2 monogramos su karūnomis ir kitas žymuo. Išorinėje buožės pusėje – trys simboliai. Ginklo apačioje, tarp nuleistuko apsaugos ir diržo tvirtinimo mechanizmo – prastai įspaustas simbolis. Buožės pado apkauste – 3277.  Priekiniame apkauste, vidinėje ginklo pusėje – 16. Antrame apkauste, vidinėje ginklo pusėje – 21, išorinėje pusėje – 21 R. R. 18. 160 (21 rezervinio pėstininkų pulko rekrutų depo 18 kuopa 160 ginklas). Išorinėje ginklo pusėje ties laibgaliu – žymuo. Apsodas ir buožė pagaminti iš šviesios spalvos medienos, lakuoti.

 • Pėstininkų šautuvas Arisaka, modelis 30

  Pėstininkų šautuvas Arisaka, modelis 30, XX a. 1 deš. – XX a. 2 deš.

  Modelis 30 (1897 m.), kalibras - 6,5 mm, Nr. 239803. Ginklo apsodas modelio 38 (1905 m.) šautuvo. Vidinėje ginklo pusėje, uokse – dveji žymenys / 239803 / iš keturių apskritimų sudarytas žymuo / dveji hieroglifai. Ginklo viršuje, uokse – imperatoriaus chrizantema / hieroglifas / žymuo. Ginklo apačioje, durtuvo tvirtinimo vietoje – N 187. Ginklo vidinėje pusėje, buožėje – KIM / 6 - G. Ginklas su senu numeriu II 8. žalvarinėje plokštelėje, kuri yra išorinėje pusėje, buožėje. Be grūstuvo. Ginklo apsodas pagamintas iš šviesios spalvos medienos (buožė rausva), lakuotas.

 • Šautuvas Mauser 98

  Šautuvas Mauser 98, 1916 m.

  1898 m. modelis, II modifikacija, kalibras – 7,92 mm, Nr. 6390. Ginklas su dvidaliu taikymosi priemonės (optinio taikiklio?) pagrindu. Vidinėje ginklo pusėje, uokse – 6390 / C / Erelio pavidalo žymuo 6390 / C / Gew. 98. Vidinėje ginklo pusėje, priekiniame apkauste – 90, antrame apkauste – skaičius monograma su karūna. Išorinėje ginklo pusėje, uokse – trys monogramos su karūnomis viršuje. Išorinėje ginklo pusėje, priekiniame apkauste – skaičius monograma su karūna, antrame apkauste – skaičius 90. Drūtgalio viršuje – S / 7,91. Uokso viršuje – karūna / SPANDAU / 1916. Spynos rankenėlėje – numeris 5912 ir žymuo. Spynos fiksatoriaus viršuje – skaičius 90. Optinio taikiklio galinės dalies pagrindo apačioje – 65. Ginklo apačioje, spynos dangtelio pratęsime – dveji žymenys / 6390, spynos dangtelyje – žymuo ir skaičius 90. Dėtuvės tvirtinimo prie apsodo varžtuose – skaičiai 90. Ginklo apačioje, apsode, žemiau nuleistuko apsaugos – dvi monogramos su karūnomis / 6390. Išorinėje ginklo pusėje, buožėje – trys monogramos su karūnomis. Apatinėje buožės dalyje, apkauste pakartotas Nr. 6390. Apsodas ir buožė pagaminti iš šviesios spalvos medienos, lakuoti. Ginklas su senu numeriu išorinėje ginklo buožės pusėje, žalvarinėje plokštelėje II 30.

 • Pėstininkų šautuvas Mauser, 1871 m. modelis

  Pėstininkų šautuvas Mauser, 1871 m. modelis, 1880 m.

  Kalibras – 11 mm, Nr. 1194. Ginklo viršuje: aštuonbriaunio uokso viršutinėje briaunoje įspausta SPA...U [SPANDAU] (uoksas ties užrašo viduriu pragręžtas); spynoje įspausta monograma su karūna ir 1194, jos rankenėlės pagrinde – 1194, o saugiklio vėliavėlėje – monograma su karūna; už spynos esančios uokso tąsos varžte – 1194; buožės apkauste įspausta R su karūna, jame esančiame varžte – 1194. Ginklo išorinėje pusėje: uokse prie taikiklio įspaustos monogramos (QQXCD) su karūnomis, uokso dalyje prieš spyną įspaustos dar trys monogramos su karūnomis, o uokso dalyje, esančioje prie spynos rankenėlės, įspausta 1880; spynoje prie daužiklio įspaustos dvi monogramos su karūnomis, prie jos rankenėlės esančiame varžte – monograma su karūna / 51, o šio varžto žiede – monograma su karūna / 5324; viršutiniame apkauste prie durtuvo laikiklio įspausta monograma su karūna, o viduriniame apkauste – 1194; buožėje – dvi monogramos (M,B) su karūnomis. Ginklo vidinėje pusėje: uokse prie taikiklio įspausta 1194 / FW su karūna / dvi monogramos su karūnomis / 1095, o uokse prie spynos įspausta 1194 / I.G. Mod.71.; spynoje prie daužiklio įspausta – 1194 / monograma su karūna; viršutiniame apkauste esančiame varžte – monograma su karūna / 94. Ginklo apačioje: apatiniame apkauste įspausta monograma su karūna / 995; nuleistuko apsaugos tąsoje įspausta monograma su karūna, jos varžtuose – 1194, pačioje nuleistuko apsaugoje (jos priekyje) įspausta monograma su karūna (beveik nusitrynusi), o jos varžtuose – 94; buožėje – skirtingų dydžių monogramos su karūnomis;  spynos rankenėlės pagrinde – monograma su karūna. Šautuvo gale: spynoje įspausta – monograma su karūna / 1194; buožės apkauste ir jame esančiame varžte – 1194. Ginklo priekyje, viršutiniame apkauste įspausta 1194 / monograma su karūna, o viduriniame apkauste – monograma su karūna. Pakėlus taikiklį, jo vidinėje pusėje įspausta monograma su karūna / 1194 / monograma su karūna. Prie nuleistuko apsaugos pritvirtintoje metalinėje diržo kilpoje – monograma su karūna. Šautuvo vamzdis, taikiklis, uokso dalis prie taikiklio, viršutinis, vidurinis ir apatinio apkausto viršus – juodinti. Nuleistuko apsauga – žalvarinė. Apsodas rudos medienos, lakuotas. Ginklo išorinėje pusėje, apsode už apatinio apkausto pritvirtintas senas numeris 180 žalvarinėje plokštelėje. Šautuvui trūksta grūstuvo ir prie vidurinio apkausto tvirtinamos metalinės kilpos diržui. P. Barštaitis.

 • Dragūnų ir kazokų šautuvas Mosin-Nagant,1891 m. modelis, 1910 m. modifikacija

  Dragūnų ir kazokų šautuvas Mosin-Nagant,1891 m. modelis, 1910 m. modifikacija, 1918 m.

  Kalibras – 7,62 mm, Nr. 124200. Ginklo viršuje: taikiklio pagrindo priekinėje dalyje yra sunkiai identifikuojamas įspaudas, pačiame taikiklyje – įspaustas lankas su strėle (Iževsko ginklų gamyklos žymuo), taip pat įrašas Kab., uokse – Ижевский / Оружейный заводъ / 1918 г. / 124200 / lankas su strėle, spynoje 2 sykius kartojasi lankas su strėle, taip pat įspausta л raidė, spynos rankenėlės pagrinde įspausti taškelis ir 3, spynoje – 2 į skirtingas puses žiūrinčios C raidės, buožės apkauste – lankas su strėle / 12332... Ginklo vidinėje pusėje: kryptuke – trys brūkšneliai, viršutiniame, apatiniame apkaustuose ir taikiklyje – lankas su strėle, uokse –  П ovale, 2, žymuo ir dvi л, nuleistuko apsaugos lankelyje – Д. Ginklo išorinėje pusėje: viršutiniame apkauste, viduriniame apkauste ir jį fiksuojančioje spyruoklėje bei apatinį apkaustą fiksuojančioje spyruoklėje – lankas su strėle, uokse – K apskritime, žymuo / ..., uokso galinėje dalyje vienareikšmiškai neidentifikuojamas žymuo, spynos rankenėlės pagrinde – 135403, nuleistuko apsaugos lankelyje – žymuo, buožėje išlikęs senas Nr. II 634 žalvarinėje plokštelėje. Ginklo apačioje: dėtuvės dugne – lankas su strėle / 92943 (perbraukta) / 16371, spynos rankenėlės pagrinde – lankas su strėle / B COC ( paskutinė C atvirkščia puse), spynos apačioje – strėlė, brūkšnelis, T, С, dvi į skirtingas puses žiūrinčios C, A. Gaiduke – 135403. Dėtuvės dangtelio vidinėje pusėje – lankas su strėle, Д, П. Apsodas lakuotas, pagrindinė jo dalis šviesiai rudos medienos, o viršutinis lovelis tamsiai rudos medienos. Viršutinis lovelis su žalvario intarpais gale. Trūksta grūstuvo. Vamzdis išorinėje ginklo pusėje pragręžtas. Aprašė P. Barštaitis.

 • Šautuvas Mauser 88

  Šautuvas Mauser 88, 1891 m.

  1888 m. modelis, kalibras – 7,92 mm, Nr. 582. Vidinėje ginklo pusėje, uokse – 582 / A. / 582 / h / Gew. 88, / nm; pirmame (viršutiniame) apkauste – 97. L. 2. 203 (greičiausiai 97 Landvero batalionas 2 kuopa 203 ginklas); apkaustuose kartojasi 82. Uokso viršuje – S / LOEWE BERLIN / 1891. Užtaisymo rankenėlės plokštumoje yra 3998 / h, jos vidinėje pusėje yra dvi monogramos. Gaiduko gale yra: L ... / 98. Ginklo viršuje, spynoje ir vėliavėlėje yra skaičius 98. Išorinėje ginklo pusėje, antrame (apatiniame) apkauste – 83.R. 10. 107;  pirmame(viršutiniame) apkauste – žymuo; uokse yra 3 monogramos; buožėje – 2 monogramos su karūnomis. Ginklo apačioje, dėtuvėje – 2 žymenys / 582 / h / žymuo. Ginklo apačioje esančiuose varžtuose ir taikiklyje kartojasi 82 ir monograma. Ginklo buožėje esančios diržo fiksavimo plokštelės varžtuose kartojasi žymenys. Buožės pado apkauste – monograma su karūna / C. Apsodas ir buožė pagaminti iš rausvos spalvos medienos, lakuoti. Ginklas su ašmeniniu durtuvu. Vidinėje durtuvo pusėje, kryžmoje – 96 . R . 1 . 119. (96 pėstininkų pulkas 1 kuopa 119 ginklas); ašmenyse prie kryžmos – Soemmerda. Pentyje – W su karūna (Prūsijos priėmimo žymuo) / 88 / monograma su karūna. Rankenos viršuje rėme – 2 / žymuo. Rankenos išorinėje pusėje – dvi monogramos su karūnomis. Ginklas su senu numeriu išorinėje ginklo buožės pusėje žalvarinėje plokštelėje II 631.

 • Pėstininkų šautuvas Mauser, 1871 m. modelis

  Pėstininkų šautuvas Mauser, 1871 m. modelis, 1875 m.

  Kalibras – 11 mm, Nr. 6341K. Ginklo viršuje: aštuonbriaunio uokso viršutinėje briaunoje įspausta OESTERR...FB.GES. [OESTERR.WAFFFB.GES.] (uoksas ties užrašo viduriu pragręžtas); spynoje įspausta monograma su karūna ir 6341, jos rankenėlės pagrinde – 6341K, o saugiklio vėliavėlėje – T. su karūna; už spynos esančios uokso tąsos varžte – 6341; buožės apkauste įspausta R su karūna / 97.R.L. / 4.119. (greičiausiai 97 rezervinis Landvero pulkas, 4 batalionas (kuopa), 119 ginklas), jame esančiame varžte – 6341. Ginklo išorinėje pusėje: uokse prie taikiklio įspaustos monogramos (F.D.G.R.S.) su karūnomis, uokso dalyje prieš spyną įspaustos dar trys monogramos (R.F.S.) su karūnomis, o uokso dalyje, esančioje prie spynos rankenėlės, įspausta 1875; spynoje prie daužiklio įspausta S su karūna, o prie rankenėlės esančiame varžte – monograma su karūna / 41; viršutiniame apkauste prie durtuvo laikiklio įspausta S su karūna, o viduriniame apkauste – 6341; nuleistuko apsaugos varžte – monograma su karūna / 41; buožėje – nusitrynusios dvi monogramos su karūnomis. Ginklo vidinėje pusėje: uokse prie taikiklio įspausta 6341K / FW su karūna / F. su karūna / G. su karūna / 11, o uokse prie spynos įspausta 6341K / I.G. Mod.71; spynoje prie daužiklio įspausta – 6341K / S su karūna; viršutiniame apkauste esančiame varžte – monograma su karūna / 41. Ginklo apačioje: apatiniame apkauste įspausta R su karūna / 6341; nuleistuko apsaugos tąsoje įspausta monograma su karūna, jos varžtuose – 6341, pačioje nuleistuko apsaugoje (jos priekyje) įspausta R su karūna, o jos varžtuose – monograma su karūna / 41; buožėje – nusitrynusios monogramos su karūnomis; spynos rankenėlės pagrinde – S su karūna / vienareikšmiškai neidentifikuojamas žymuo ir N. Šautuvo gale: spynoje įspausta monograma su karūna / 6341; buožės apkauste – 6341K, o jame esančiame varžte – 6341. Ginklo priekyje, viršutiniame apkauste įspausta 6341K / monograma su karūna, o viduriniame apkauste – monograma su karūna. Pakėlus taikiklį, jo vidinėje pusėje įspausta monograma su karūna / 6341 / 4 S su karūna 1. Šautuvo vamzdis, taikiklis, uokso dalis prie taikiklio ir viršutinis bei vidurinis apkaustai – juodinti. Nuleistuko apsauga – žalvarinė. Apsodas rudos medienos, lakuotas. Ginklo išorinėje pusėje, buožės kaklelyje pritvirtintas senas numeris 17 žalvarinėje plokštelėje. Ginklas su brezentiniu diržu. Šautuvui trūksta grūstuvo, prie spynos rankenėlės esančio varžto žiedo. P. Barštaitis.

 • Pėstininkų šautuvas Arisaka, modelis 30

  Pėstininkų šautuvas Arisaka, modelis 30, XX a. 1 deš. – XX a. 2 deš.

  Modelis 30 (1897 m.), kalibras – 6,5 mm, Nr. 272421. Ginklo viršuje: uokse įspausta imperatoriškoji chrizantema / 4 japoniški hieroglifai, o už spynos esančioje uokso tąsoje įrėžtas x. Ginklo vidinėje pusėje, uokse įspausta 272421 / žymuo, sudarytas iš trijų susikertančių ovalų / 2 žymenys. Ginklo apačioje, durtuvo laikiklyje įspausta τ 492. Ginklo išorinėje pusėje, buožės kaklelyje pritvirtintas senas numeris 236 žalvarinėje plokštelėje. Vamzdis juodintas. Apsodas medinis, dažytas juodai, lakuotas. Vamzdis uokse pragręžtas. Ginklui trūksta grūstuvo. Aprašė P. Barštaitis.

 • Pėstininkų šautuvas Arisaka, modelis 38 (1905 m.)

  Pėstininkų šautuvas Arisaka, modelis 38 (1905 m.), XX a. 1 deš. – XX a. 2 deš.

  Kalibras – 6,5 mm, Nr. 1363162. Ginklo viršuje: uokse įspausta imperatoriaus chrizantema, kurios centre yra žiedo pavidalo žymuo, suformuotas iš 4 žiedlapių (po centriniu žiedlapiu susijungia 3 žiedlapiai) / 3 hieroglifai, prie spynos rankenėlės – trikampis apskritime. Ginklo vidinėje pusėje: uokso dalyje prie taikiklio įspausta trikampis apskritime / S; uokso dalyje prie spynos – 1363162, žiedo pavidalo žymuo, suformuotas iš 4 žiedlapių (po centriniu žiedlapiu susijungia 3 žiedlapiai), 2 žymenys; uokse prie pat spynos rankenėlės įspaustas apskritimas, kurį horizontaliai pusiau dalina neryški linija. Ginklo išorinėje pusėje, spynos rankenėlės pagrinde įspausti įrašai – hieroglifas / hieroglifas 841. Buožės priekinėje dalyje – senas Nr. 134 žalvarinėje plokštelėje. Spynos rankenėlės pagrindo galinėje dalyje įspaustas hieroglifas. Spynos galinėje dalyje taip pat įspaustas hieroglifas. Uokso galinėje dalyje esančiame fiksatoriuje, kairėje įspausti 3 hieroglifai. Ginklo apačioje, durtuvo laikiklyje – hieroglifas 630. Metalinės dalys, išskyrus spyną, juodintos (oksiduotos). Apsodas rudos (su rausvu atspalviu) medienos, lakuotas. Trūksta grūstuvo, kai kurių spynos dalių, įskaitant gaiduką. Vamzdis ir uoksas (2 vietose) pragręžti. Aprašė P. Barštaitis.

 • Šautuvas Mauser 88

  Šautuvas Mauser 88, 1889 m.

  1888 m. modelis, kalibras – 7,92 mm, Nr. 2105. Vidinėje uokso pusėje įspausta 2105 / 2105. / G. Mod. 88 / II III pavidalo žymenys.  Priekiniame apkauste – 155.  R. 3. 59. (155 pėstininkų pulkas 3 kuopa 59 ginklas) / 5. Vidinėje ginklo pusėje, pirmame apkauste nuo spynos – 05. Vidinėje ginklo korpuso tvirtinimo prie apsodo varžto pusėje – žymuo (monograma su karūna). Uokso viršuje – z S / karūna / SPANDAU / 1889. Spynos rankenėlėje pakartotas numeris 2105. Spynoje – R(?) monograma ir 05. Spynos vėliavėlėje – 05. Spynos gale – karūna virš B ir skaičius 05. Išorinėje ginklo pusėje uokse – monograma su karūna . monograma su karūna / S. Išorinėje ginklo pusėje, pirmame apkauste nuo spynos – X formos įkirtimais užbraukti žymenys: 10. R. 3. 113. (10 pėstininkų pulkas 3 kuopa 113 ginklas). Buožės pado apkauste – 4 žymenys: Q H Y G. Ginklo apačioje, dėtuvės tąsoje prie viršutinio varžto – dvi monogramos /  numeris 2105. Dėtuvės tvirtinimo prie apsodo varžtuose – po 2 simbolius. Išorinėje buožės pusėje – dvi monogramos. Ginklas su senu numeriu išorinėje ginklo buožės pusėje žalvarinėje plokštelėje 148. Apsodas ir buožė pagaminti iš tamsios spalvos medienos, lakuoti. Trūksta dėtuvės dangtelio.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.