• Iš Lietuvos diplomatijos istorijos

     Iš Lietuvos diplomatijos istorijos

   Diplomatinė tarnyba Lietuvoje turi senas tradicijas. Pirmosios apie ją išlikusios žinios siekia karaliaus Mindaugo laikus. Lanksčia diplomatija pasižymėjo ir Gediminas. Valdant Vytautui LDK diplomatija tapo palyginti plati ir sudėtinga. Susiklostė ištisa diplomatinė tarnyba. Politinis susirašinėjimas vyko keliomis užsienio kalbomis, krašte lankėsi kitų šalių pasiuntiniai, kitose valstybėse – Lietuvos delegacijos. Po Liublino unijos Lietuvos diplomatinė tarnyba ėmė nykti, o po padalijimų netekus valstybinio savarankiškumo daugiau nei 120-čiai metų, Lietuvos diplomatinės tarnybos visai neliko.
   Atkūrus Lietuvos valstybę iš naujo teko sukurti diplomatinę tarnybą, nustatyti užsienio politiką. Užsienio reikalų ministerijos ir tarnybos kūrimas buvo sunkus ir sudėtingas darbas. Trukdė ne tik tarptautinės, bet ir vidinės aplinkybės.
   Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugoma per 140 vnt. nuotraukų apie tarpukario Lietuvos diplomatus ir jų veiklą užsienio valstybėse. Virtualioje parodoje eksponuojama tik dalis šios tematikos nuotraukų ir akcentuojama Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla Baltijos valstybėse.

Parodos objektai

   
 • Lietuvių-latvių vienybės draugijos kongresas Rygoje

  Lietuvių-latvių vienybės draugijos kongresas Rygoje, 1932 m.

  Lietuvių-latvių vienybės draugijos devintasis kongresas Rygoje. Pirmoje eilėje 8-as (iš dešinės) – Lietuvos pasiuntinys Latvijoje Bronius Edmundas Dailidė. Latvija, 1932 06 12.

 • Priėmimas pas Suomijos užsienio reikalų ministrą Helsinkyje

  Priėmimas pas Suomijos užsienio reikalų ministrą Helsinkyje, XX a. 4 deš.

  Priėmimas pas Suomijos užsienio reikalų ministrą Helsinkyje. Stalo gale sėdi Suomijos užsienio reikalų ministras. Kairėje stalo pusėje (iš kairės): 5-a Dailidienė, 6-as Bronius Edmundas Dailidė, 7-a Lozoraitienė, 8-as Stasys Lozoraitis. Suomija, XX a. 4 dešimtmetis.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra fotografo spaudas su užrašu: „AARNE PIETINEN HELSINKI KASARMINK. 23 ...“

 • Valstybės teatro artistų gastrolės Rygoje

  Valstybės teatro artistų gastrolės Rygoje, 1931 m.

  Valstybės teatro artistų gastrolės Rygoje. Sėdi (kairėje 1-as) – Liudas Gira, centre – Jadvyga Naujalytė-Dailidienė. Stovi (iš dešinės) 1-as – Lietuvos pasiuntinys Latvijoje Bronius Edmundas Dailidė, 5-as Latvijos pasiuntinys Lietuvoje Robertas Liepinis (Liepinš), 6-a Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė. Latvija, 1931 m.

 • Latvijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojai Rygoje

  Latvijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojai Rygoje, XX a. 4 deš. I p.

  Latvijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojai per derybas su Lietuva Rygoje. Latvija, XX a. 4 dešimtmečio pirma pusė.

 • Lietuvos ir Latvijos prekybos sutarties pasirašymas Rygoje

  Lietuvos ir Latvijos prekybos sutarties pasirašymas Rygoje, XX a. 4 deš.

  Lietuvos ir Latvijos prekybos sutarties pasirašymas Rygoje. Latvija, XX a. 4 dešimtmetis.

 • Bronius Edmundas Dailidė po skiriamųjų raštų įteikimo Rygoje

  Bronius Edmundas Dailidė po skiriamųjų raštų įteikimo Rygoje, 1928 m.

  E. Krautz

  Lietuvos diplomatas Bronius Edmundas Dailidė (iš kairės 2-as) po skiriamųjų raštų įteikimo Latvijos Respublikos prezidentui. Iš kairės 3-ias – plk. ltn. Balys Giedraitis, Lietuvos karo atašė Baltijos valstybėse. Ryga, 1928 09 27.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra fotografo spaudas: „Preses-Foto Ed. Krautz. Redakcija: Dzirnavu 57, Talr.23412. Privat Marijas Nr. 78. Tarl. 84707.“

 • Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencija Rygoje. Latvija, 1936 m. gruodžio 9–11 d.

  Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencija Rygoje. Latvija, 1936 m. gruodžio 9–11 d., 1936 m.

  Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencija Rygoje. Dešinėje: 3-ias Lietuvos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis, 4-as Juozas Urbšys, 5-as Lietuvos pasiuntinys Latvijoje Bronius Edmundas Dailidė, 6-as Latvijos pasiuntinys Lietuvoje Liudvigs Seja. Latvija, 1936 m. gruodžio 9–11 d.

  Nugarinėje nuotraukos pusėje yra fotografo spaudas: ED. KRAUTCS FILM-FOTO REPORTAŽA RIGA-LATVIJA Dzirnavu ielã 57. Tel. 32623“

 • Stasys Lozoraitis Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencijoje Taline

  Stasys Lozoraitis Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencijoje Taline, 1937 m.

  Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencija Taline. Konferencijos dalyviai iškilmingame priėmime pas Estijos užsienio reikalų ministrą dr. Fridrichą  Akelį. Centre sėdi (iš kairės) Latvijos užsienio reikalų ministras Vilhelmas Munteris, Estijos ministras pirmininkas E. Eenpalu ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis. Sėdi (dešinėje) Lietuvos pasiuntinys Estijoje Bronius Edmundas Dailidė. Talinas, Estija. 1937 12 09.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra fotografo spaudas: „Eesti pressifoto agentuur“.

 • Diplomatinio korpuso priėmimas pas užsienio reikalų ministrą Dovą Zaunių Kaune

  Diplomatinio korpuso priėmimas pas užsienio reikalų ministrą Dovą Zaunių Kaune, 1930 m.

  Diplomatinio korpuso priėmimas pas Lietuvos užsienio reikalų ministrą Dovą Zaunių Kaune. Iš kairės: 1-as Bronius Edmundas Dailidė, 2-as Jurgis Šaulys, 5-as Petras Klimas, 6-as Valdemaras Vytautas Čarneckis su žmona Eleonora (4-a iš kairės), 7-as Prancūzijos pasiuntinys Rene Ristelhueber, 10-as Dovas Zaunius. Iš dešinės: 3-ias Jurgis Baltrušaitis, 6-as Kazys Bizauskas, 7-as Vaclovas Sidzikauskas, 9-as Bronius Kazys Balutis. Lietuva, 1930 m.

   

  Nuotrauka įrėminta kartoniniuose rėmeliuose

 • Latvijos karininkai priėmime pas Lietuvos pasiuntinį Bronių Edmundą Dailidę Rygoje

  Latvijos karininkai priėmime pas Lietuvos pasiuntinį Bronių Edmundą Dailidę Rygoje, 1929 m.

  Latvijos kariuomenės karininkai, apdovanoti Lietuvos Nepriklausomybės medaliais, priėmime pas Lietuvos pasiuntinį Rygoje Bronių Edmundą Dailidę. Sėdi (iš kairės) 6-as Bronius Dailidė; už jo stovi Lietuvos karo atašė Baltijos valstybėse plk. Balys Giedraitis. Latvija, 1929 11 08.

  Nuotrauka priklijuota ant kartono, kurio nugarinėje pusėje yra fotografo spaudas: „Fotografs M. Tomaļunas Rigā, Katoļu ielā 58, dz. 124, Latvija.“

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 22
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.