• Iš Lietuvos diplomatijos istorijos

   Iš Lietuvos diplomatijos istorijos

   Diplomatinė tarnyba Lietuvoje turi senas tradicijas. Pirmosios apie ją išlikusios žinios siekia karaliaus Mindaugo laikus. Lanksčia diplomatija pasižymėjo ir Gediminas. Valdant Vytautui LDK diplomatija tapo palyginti plati ir sudėtinga. Susiklostė ištisa diplomatinė tarnyba. Politinis susirašinėjimas vyko keliomis užsienio kalbomis, krašte lankėsi kitų šalių pasiuntiniai, kitose valstybėse – Lietuvos delegacijos. Po Liublino unijos Lietuvos diplomatinė tarnyba ėmė nykti, o po padalijimų netekus valstybinio savarankiškumo daugiau nei 120-čiai metų, Lietuvos diplomatinės tarnybos visai neliko.
   Atkūrus Lietuvos valstybę iš naujo teko sukurti diplomatinę tarnybą, nustatyti užsienio politiką. Užsienio reikalų ministerijos ir tarnybos kūrimas buvo sunkus ir sudėtingas darbas. Trukdė ne tik tarptautinės, bet ir vidinės aplinkybės.
   Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugoma per 140 vnt. nuotraukų apie tarpukario Lietuvos diplomatus ir jų veiklą užsienio valstybėse. Virtualioje parodoje eksponuojama tik dalis šios tematikos nuotraukų ir akcentuojama Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla Baltijos valstybėse.

Parodos objektai

   
 • Užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis Helsinkyje

  Užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis Helsinkyje, 1934 m.

  Lietuvos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis Helsinkyje. Dešinėje – Suomijos užsienio reikalų ministras A. Hackzellis. Suomija, 1934 m. gruodžio 3 – 5 d.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra fotografo spaudas su užrašu: „AARNE PIETINEN HELSINKI KASARMINK. 25 ...“

 • Latvijos prezidento A. Kviesio organizuota išvyka diplomatams į Alūksnę

  Latvijos prezidento A. Kviesio organizuota išvyka diplomatams į Alūksnę, 1930 m.

  Latvijos Respublikos prezidento Alberto Kviesio organizuota išvyka akredituotiems diplomatams į Alūksnę. Priekyje stovi Latvijos prezidentas Albertas Kviesis; trečioje eilėje (iš kairės) 1-as – Lietuvos pasiuntinys Latvijoje Bronius Edmundas Dailidė; dešinėje pusėje šalia laiptų ir balkone stovi Latvijos karininkai. Latvija, 1930 m. pavasaris.

 • Bronius Edmundas Dailidė priėmime pas Estijos užsienio reikalų ministrą

  Bronius Edmundas Dailidė priėmime pas Estijos užsienio reikalų ministrą, XX a. 4 deš.

  Lietuvos pasiuntinys Estijoje Bronius Edmundas Dailidė su žmona ir Lietuvos karo atašė priėmime pas Estijos užsienio reikalų ministrą. Estija, XX a. 4 dešimtmetis.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra fotografo spaudas: „HUFVUDSTADSBLADETS BILDTJANST“

 • Latvių-lietuvių vienybės draugijos dešimtmetis Rygoje

  Latvių-lietuvių vienybės draugijos dešimtmetis Rygoje, 1931 m.

  Latvių-lietuvių vienybės draugijos dešimtmetis Rygoje. Prie stalo sėdi (iš dešinės): Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas Raupys , inž. Janis Riteris; antroje eilėje 5-as iš dešinės – Lietuvos pasiuntinys Latvijoje Bronius Edmundas Dailidė. Latvija, 1931 01 31.

 • Latvių-lietuvių vienybės draugijos susirinkimas Rygoje

  Latvių-lietuvių vienybės draugijos susirinkimas Rygoje, 1929 m.

  K. Rake

  Latvių-lietuvių vienybės draugijos metinis susirinkimas Rygoje. Pirmoje eilėje (iš kairės 5-as) sėdi Lietuvos pasiuntinys Latvijoje Bronius Edmundas Dailidė. Latvija, 1929 m.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra fotografo spaudas: „Foto K. RAKE Rigā, Ganibu ielā Nr. 4, dz.8. Tājr. 2-6-5-9-8.“

 • Susisiekimo geležinkeliu sutartį su Latvija pasirašius

  Susisiekimo geležinkeliu sutartį su Latvija pasirašius, 1934 m.

  Lietuvos-Latvijos susisiekimo geležinkeliu sutartį pasirašius Rygoje. Sėdi (iš kairės): 2-as Juozas Urbšys, 4-as Vytautas Vileišis, 7-as Stasys Lozoraitis; stovi (iš dešinės) 6-as Bronius Edmundas Dailidė. Latvija, 1934 m.

 • Vincės Jonuškaitės-Zaunienės portretas

  Vincės Jonuškaitės-Zaunienės portretas, XX a. 4 deš.

  Vincės Jonuškaitės-Zaunienės, solistės, diplomato Dovo Zauniaus žmonos, portretas. Buenos Airės, Argentina. XX a. 4 dešimtmetis.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra fotografo spaudas: „FOTO SUDAK TEATRO COLON Buenos Aires“.

 • Dovo Zauniaus šeima

  Dovo Zauniaus šeima, XX a. 4 deš.

  Lietuvos diplomato Dovo Zauniaus šeima. Sėdi Vincė Jonuškaitė-Zaunienė ir dr. Dovas Zaunius su dukra Giedre; stovi: sūnūs Dovas, Saulius ir dukra Augusta. Kaunas, Lietuva. XX a. 4 dešimtmetis.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra fotoateljė spaudas: „Foto Atelier „Zinaida“ Kaunas, Laisv. al. 72. Tel. 22651.“

 • Rautas spaudos atstovams Rygoje

  Rautas spaudos atstovams Rygoje, 1930 m.

  K. Rake

  Rautas spaudos atstovams Rygoje. Sėdi (iš kairės 6-as) Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijai Bronius Edmundas Dailidė. Latvija, 1930 m. pavasaris.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra fotografo spaudas: „Foto K. Rake Riga, Ganu iela Nr. 4, dz.8. Tajr. 2-6-5-9-8.“

 • Bronius Edmundas Dailidė, įteikęs kredencialus Suomijos prezidentui P. E. Svinhufvud

  Bronius Edmundas Dailidė, įteikęs kredencialus Suomijos prezidentui P. E. Svinhufvud, 1934 m.

  Lietuvos pasiuntinys Bronius Edmundas Dailidė, įteikęs kredencialus Suomijos Respublikos prezidentui Pehr Evind Svinhufvud, Helsinkyje. Sėdi (iš kairės): Lietuvos atstovas Suomijai ir Estijai Bronius Edmundas Dailidė, Suomijos respublikos prezidentas Pehr Evind Svinhufvud, Suomijos užsienio reikalų ministras A. Hackzells. Stovi (iš kairės) pirmas gen. H. Kekons. Suomija, 1934 10 30.

  Nuotraukos nugarinėje pusėje yra neįskaitomas fotografo spaudas.

 • Diplomatinio korpuso priėmimas pas užsienio reikalų ministrą Dovą Zaunių Kaune

  Diplomatinio korpuso priėmimas pas užsienio reikalų ministrą Dovą Zaunių Kaune, 1930 m.

  Diplomatinio korpuso priėmimas pas Lietuvos užsienio reikalų ministrą Dovą Zaunių Kaune.  Iš kairės: 1-as Bronius Edmundas Dailidė, 2-as Jurgis Šaulys, 5-as Petras Klimas, 6-as Valdemaras Vytautas Čarneckis su žmona Eleonora (4-a iš kairės), 7-as Prancūzijos pasiuntinys Rene Ristelhueber, 10-as Dovas Zaunius. Iš dešinės: 3-ias Jurgis Baltrušaitis, 6-as Kazys Bizauskas, 7-as Vaclovas Sidzikauskas, 9-as Bronius Kazys Balutis. Lietuva, 1930 m.

 • Skautų šventė Rygoje

  Skautų šventė Rygoje, 1931 m.

  Skautų šventė Rygoje. 1931 m.

  Nuotraukos nugarėlėje yra fotografo spaudas: „Foto M. Tomaļunas Rigā, Katolu ielā 58, dz.124. Tāļrunis 38–738.“

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.